In de show

Laaggeletterdheid in coronatijd

Enorm veel mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De coronacrisis zet de samenleving op zijn kop en daardoor wordt de positie van laaggeletterden op de arbeidsmarkt extra kwetsbaar. Daarom overhandigt de Stichting Lezen en Schrijven vandaag een pamflet aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de laaggeletterden in ons land te helpen, tijdens én na de crisis.

Stichting Lezen en Schrijven 

De samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen, daar hebben we allemaal wat aan. Als je moeite hebt met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.

De stichting zet zich ervoor in dat:

  • Volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren.
  • Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind.
  • Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en zo toegankelijk zijn voor iedereen.

Dit lukt alleen als overheden, bedrijven en organisaties goed met elkaar samenwerken.

 

 

In de Show

Geke van Velzen is de directeur van Stichting Lezen en Schrijven en overhandigt vanmiddag samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamers de pamflet aan minsiter Koolmees. Daarna is Geke bij ons te gast in de show en vertelt over de urgentie van het pamflet in deze crisistijd en het probleem van laaggeletterdheid in Nederland.