In de show

De magie van het eeuwenoude Binnenhof

Het Binnenhof heeft iets magisch. Het is niet alleen de plek waar belangrijke politieke beslissingen worden genomen, ook de architectuur is bijzonder. Het hof telt talrijke indrukwekkende gebouwen en ruimtes die maar liefst 800 jaar oud zijn. Zijn er bijvoorbeeld geheime tunnels? Historicus Henk Te Velde weet er alles van.

Het Binnenhof is het centrum van de politiek in Nederland. De eeuwenoude politieke functie van dit gebouwencomplex in Den Haag en de combinatie van bestuur, regeringsleiding en volksvertegenwoordiging op één plaats maken het Binnenhof een uniek brandpunt van de geschiedenis van Nederland. De minister-president zetelt in het Torentje, de ministerraad vergadert er in de Trêveszaal, de Eerste Kamer vergadert er in de oude zaal van de Staten van Holland en West-Friesland, de Tweede Kamer komt er bijeen in een nieuw pand dat ertegenaan gebouwd is, de Raad van state stelt er zijn adviezen vast en in de Ridderzaal leest de Koningin jaarlijks op Prinsjesdag de troonrede voor.

 

Van Torentje tot Trêveszaal

Het Binnenhof is al sinds de Middeleeuwen een lokaal en daarna nationaal politiek middelpunt, maar er is weinig wetenschappelijke studie van gemaakt. Ook is nog geen recht gedaan aan de accentverschuiving naar de noordzijde van het Binnenhof (de vleugel van de minister-president, de ministerraad en het ministerie van Algemene Zaken) die vaak op de televisie te zien is. Met zijn boek Van Torentje tot Trêveszaal bespreekt Nederlands historicus en Hoogleraar Nederlandse geschiedenis Henk te Velde in wetenschappelijke bijdragen van verschillende historici de geschiedenis van deze gebouwen en hun gebruikers. Van de oudste delen van het complex tot de uitstraling ervan vandaag de dag. Het boek wordt afgerond door een bijdrage die is gebaseerd op interviews met alle nog levende Nederlandse oud-minister-presidenten en de huidige demissionair minister-president. Zo werpt het boek een fascinerend nieuw licht op de geschiedenis van een van de belangrijkste Nederlandse plaatsen van herinnering.

 

Verbouwing Binnenhof

Omdat het Binnenhof verbouwd wordt verhuist de Tweede Kamer de komende zomer naar een kantoorkolos dichtbij het centraal station in Den Haag. Hier zal het kabinet komende 5,5 jaar vergaderen. Er werd maar liefst 160 miljoen euro gestopt in de geschiktmaking van het tijdelijke verblijf. De Eerste Kamer en Raad van State gaan naar het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat. Het ministerie van Algemene Zaken krijgt tijdelijke huisvesting bij het Catshuis. Na de renovatie keert iedereen terug naar het Binnenhof.

 

In 2015 werd al besloten dat het Binnenhof gerenoveerd moest worden omdat het brandgevaarlijk zou zijn. Er is namelijk op diverse plekken sprake van technische en bouwkundige gebreken, zoals houtrot, lekkende daken en verouderde installaties. Daarnaast vragen nieuwe veiligheidseisen en het groeiend aantal bezoekers om aanpassingen. Over het vertrek uit het Binnenhof is enige tijd stevige onenigheid geweest. Een deel van de Kamer betwijfelde het nut en de noodzaak van verhuizen. Een stapsgewijze renovatie van een Binnenhof dat open blijft zou beter en goedkoper zijn, stelden onderzoekers onlangs. Ze zouden dan op het Binnenhof blijven en gebouw voor gebouw verbouwen, in plaats van alles in 1 keer. 

 

We praten over deze bijzondere geschiedenis en de huidige ontwikkelingen met historicus Henk Te Velde. Om 16:50, op SBS6!