In de show

Reactie vanuit de zorgorganisatie

In de uitzending van 16 maart 2021 bespraken Jan de Vries en Vera Bergkamp de problemen in de geestelijke gezondheidszorg aan de hand van de situatie van Jean-Louis. De 39-jarige zoon van Jan de Vries. De zorginstelling waar Jean-Louis woont reageerde met onderstaande.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om een korte reactie te geven.

 

Wij werken – als zorgorganisatie met o.a. woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking – met vaak complexe zorgvragen.

 

Voor iedere cliënt bekijken we op maat wat nodig en mogelijk is. Daarbij zijn ouders en verwanten onlosmakelijk betrokken bij het zoeken naar de beste zorg. Met elkaar vragen we ons altijd af of we voor de cliënt het juiste doen. Dat is geen eenmalig besluit maar een doorlopend proces. Voor elke cliënt die een beroep op ons doet kan dit een andere zorgvraag zijn.

 

Soms lukt het niet om voor iedere unieke cliënt de best passende zorg te organiseren. In die situatie blijven we zoeken naar mogelijkheden of alternatieven. Dit doen we – vanuit ons zorgteam met o.a. gespecialiseerde gedragsdeskundigen en medici – samen met ouders en verwanten. Iedereen werkt samen in het belang van de cliënt - om hem of haar de beste zorg te bieden.

 

Vanwege privacy redenen kunnen we niet in detail op deze specifieke situatie in de uitzending ingaan. We realiseren ons echter terdege hoe ingrijpend het is voor ouders om een kind te hebben waarvoor het zoeken naar de meest optimale zorg nooit lijkt te stoppen.