In de show

50% van de jongeren met een fysieke beperking is eenzaam

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een handicap. Ze voelen zich eenzaam. Ze zijn afhankelijk van zorginstanties. Raken verstrikt in ingewikkelde regels, en hebben weinig eigen regie. Dit moet anders, vindt HandicapNL.

Hoewel vaak wordt gedacht dat de overheid het allemaal wel regelt voor deze doelgroep, verliezen zij nog altijd véél meer levenskwaliteit dan nodig. Denk aan een uitdagende baan, de kans om lol te maken met vrienden, ondersteuning uit je omgeving of de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Zo is maar liefst één op de twee jongeren met een handicap eenzaam, leeft bijna een kwart van de mensen met een handicap in armoede, krijgt 60% van de ouders van een gehandicapt kind een burn-out en zijn mensen met een handicap twee keer zo vaak werkeloos.

 

HandicapNL stopt niet voordat iedereen met een handicap een normaal, waardevol dagelijks leven leidt. Net als ieder ander. Dit doet de stichting met landelijke, regionale en lokale projecten. Zo verzorgen ze bijvoorbeeld rolstoeltrainingen, organiseren ze vriendschapsprojecten en ondersteunen ze mantelzorgers. Het is noodzakelijke hulp die niemand anders oppakt.

 

Missie

Handicap NL gelooft in de kracht, het lef en het doorzettingsvermogen van mensen. Om hen daarin te ondersteunen, hebben ze tientallen trainingen en projecten om het beste uit jezelf te halen. Voor mensen met een handicap én voor hun naasten. Doorzettingsvermogen alleen is niet genoeg, wanneer je van de samenleving niet een eerlijke kans krijgt. De Nederlandse maatschappij is nauwelijks ingericht op mensen met een handicap. Heb je je ooit afgevraagd waarom je nauwelijks mensen met een handicap ziet in de media, op de werkvloer, in het theater of op een festival? Met de projecten werkt de stichting aan een toegankelijk Nederland en aan meer onderling contact tussen mensen met en zonder handicap. Om afstanden te verkleinen en iedereen een echt eerlijke kans te geven.  

 

Wist je dat…

  • 60% van de ouders met een gehandicapt kind een burnout krijgt?
  • 25% van de vrouwen met een handicap sociale uitsluiting ervaart?
  • 40% van de mensen met autisme een angststoornis heeft?
  • 61% van de jongeren met een lichtverstandelijke beperking zich eenzaam voelt?
  • 50% van de jongeren met een fysieke beperking zich eenzaam voelt?

 

Meer weten? Kijk dan om 17:00 uur naar SBS6!