Chiropractoren en klanten slaan alarm

De Nederlandse Chiropractoren Associatie dringt er in een brief aan minister voor Medische Zorg Tamara van Ark opnieuw op aan dat ze een oplossing zoekt voor de patiënten die door de coronamaatregelen geen behandeling kunnen krijgen van een chiropractor. Wij spraken chiropractor Sten Hofstad eerder al over dit probleem.

Op 12 januari sprak chiropractor Sten Hofstad al over de ongelijke behandeling van fysiotherapeuten en chiropractoren. En dat terwijl chiropractoren volgens hem juist een deel van de zorg uit handen kunnen nemen. Sten: "Ik behandel mensen met acute hoofdpijn, hernia en rugklachten. Er zijn tal van mensen afhankelijk van ons en we krijgen dagelijkse paniekerige telefoontjes van cliënten die hulp nodig hebben. Mijn deur is gesloten en die van fysiotherapeuten in hetzelfde gebouw blijft wel open, terwijl wij juist kunnen bijspringen."

 

Patiëntenvereniging

Ook de patiëntenvereniging vraagt in een brief aan het parlement of de chiropractor weer open mag. Zowel de Nederlandse Chiropractoren Associatie als de patiëntenvereniging zijn met name teleurgesteld over het uitblijven van concrete gevolgen van een motie die vorige maand in de Tweede Kamer is aangenomen. "De Kamer vroeg u om samen met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen. Daar hebt u zich deze week vanaf gemaakt door ze enkel een brief te schrijven en daarin attentie te vragen voor het probleem", aldus de Associatie tegen Van Ark.

 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) schrijft daarover nu ook aan haar ministerie dat "niet alle patiënten die zich bij fysiotherapeuten melden, ook door hen geholpen kunnen worden."

 

Onverantwoord

"Medisch en ethisch gezien vinden wij het onverantwoord dat u deze mensen nog langer in de kou laat staan", zegt de Associatie in het nieuwe epistel aan de bewindsvrouw. "Als chiropractoren krijgen wij dagelijks huilende patiënten aan de telefoon omdat ze van u niet geholpen mogen worden." Sinds 15 december zijn er volgens de Associatie ruim 150.000 behandelingen niet uitgevoerd.

 

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is ook de wanhoop nabij. "We hebben als patiëntenvereniging het gevoel dat we bij de overheid tegen een muur oplopen en niet tot een serieuze oplossing komen voor dit urgente probleem. Omdat de zorg van een fysiotherapeut niet de zorg van een chiropractor of osteopaat kan vervangen en omdat het enkel opvoeren van pijnmedicatie in onze ogen geen serieuze oplossing is, blijven wij namens onze patiënten om uw aandacht vragen."